Startseite

NOW (C)
Galerie Freitag 18.30, Aachen
22. Mai – 25. Juni 2021

Schnuckiputzi (solo) (C)
dst.galerie, Münster
19. Juni – 24. Juli 2021

Wou
NB galleri, Viborg, DK
5. Juni – 30. Juli 2021

still alive
Deutscher Künstlerbund, Berlin
9. Juli – 3. September 2021

Female Gaze
kuratiert von Silke Tobeler
Alexander Ochs Private Berlin
Juli 2021

Hang on to a dream (solo) (C)
Museum Keramion, Frechen
5. September 2021 – 20. Februar 2022